You are here
Home > Politika > Evropa > Europska Unija je tu da ostane

Europska Unija je tu da ostane

Prognoziranje raspada Europske Unije starije je od same Europske Unije. Još od prvog ujedinjenja u Europsku zajednicu za ugalj i čelik 1951. godine postoje predviđanja kako će se zajednica europskih država raspasti.

Međutim, nedavni podaci Eurostata, glavne europske statističke agencije koja provodi godišnje ankete na razini Unije pokazuju da Unija dugo nije bila realnija.

Istraživanje Eurobarometar za jesen 2018. godine pokazuje da se čak 71% građana osjećaju kao građani Europske Unije. Čak se i 58% Britanaca izjasnilo da se osjeća kao građani Europske Unije.

Osim toga, u svim zemljama Unije, većina građana se osjećaju kao građani Unije. Ovakav rezultat Eurobarometar nije zabilježio još od 2010. godine. Najeuforičnije države su Luksemburg sa 89% europljana i Njemačka sa 86% europljanja.

Najmanje građana se izjasnilo kao građani Europske Unije u Bugarskoj (51%) i Grčkoj (52%). Dvije najpozitivnije tekovine Unije za njene građane su sloboda kretanja (59%) i mir među članicama (55%).

Zanimljivo je da 75% europljana u zemljama koje koriste Euro podržava zajedničku valutu, a podrška Euru bez prekida raste još od 2004. godine.

Naravno da Europljani imaju i svojih briga. Tako je 40% građana Unije najviše zabrinuto zbog imigracije, 20% zbog terorizma, a 19% zbog ekonomske krize. Dok je od proljeća ove godine zabrinutost zbog imigracije porasla 2%, zabrinutost zbog terorizma smanjena je za 9%.

Daleko najbolje rezultate Unija je prema Eurobarometru ostvarila u slušanju svojih građana. Iako često doživljavana kao hladni birokratski aparat, Europska Unija uspjela se približiti građanima.

Po prvi put od 2004. godine kako se provodi istraživanje većina građana smatra da se njihov glas čuje u Europskoj Uniji. Tako 49% smatra da se njihov glas čuje, a 47% kako se njihov glas ne čuje u Uniji.

Jean Claude Juncker, predsjednik Europske Komisije

Za usporedbu, 2013. godine čak 66% građana smatralo je da se njihov glas ne čuje, a samo 29% da se njihov glas čuje. Predsjednik Europske Komisije, Jean Claude Juncker svakako može biti zadovoljan što su njegovi pokušaji da približi Uniju njenim građanima uspjeli.

Ukupni dojam o Europskoj Uniji među njenim građanima je blago pozitivan ili neutralan. Tako građani 14 država članica imaju pozitivan dojam, a neutralan dojam imaju građani 10 država članica.

Ipak, gledano na razini cijele Unije, pozitivan dojam raste. Od 2006. godine kako Eurobarometar postavlja ovo pitanje, pozitivan dojam o Uniji uvijek je bio u vodstvu. Samo su 2013. godine pozitivan dojam (30%) i negativan dojam (29%) bili približni.

Za 5 godina pozitivan dojam o Uniji među građanima porastao je na 43%, a negativan se smanjio na 20%. 36% građana ima neutralno mišljenje o Uniji.

Više Europljana vjeruje Uniji nego svojim nacionalnim vladama. Tako se ukupno 42% građana izjasnilo da vjeruju Europskoj Uniji, a 35% da vjeruju svojoj nacionalnoj vladi.

Sve u svemu, koliko god nekad djelovala krhko i prolazno, Europska Unija je po svemu sudeći tu da ostane, pa voljeli je ili ne voljeli. Za proteklih 67 godina zajedništva, Unija je stvorila svoj identitet.

Bez obzira na probleme, većina građana vjeruje Europskoj Uniji, smatra da se njihov glas čuje u institucijama Unije i smatra sebe građanima Europske Unije. Za nekad posvađani kontinent koji je skrivio dva svjetska rata i stotine drugih ratova, rezultat uopće nije loš.

Foto: Europska Unija. Izvor: Ibinex News

Dodajte komentar

  Pretplati se  
Isključi obavijesti
Top