You are here
Home > Politika > Šta ostane od ministarskih biografija kad se izbaci politika?

Šta ostane od ministarskih biografija kad se izbaci politika?

Javno su objavljena imena kandidata za ministre u novoj vladi Kantona Sarajevo. Vladajuću koaliciju čine Naša stranka, Narod i pravda, Socijal-demokratska partija, Demokratska Fronta i Savez za bolju budućnost. Naša stranka medijima je poslala kratke biografije kandidata za ministre.

Kandidati SDP-a za ministare izazvali su ogorčenje javnosti, članstva stranke i pojedinih zastupnika poput SDP-ovog Damira Nikšića. Naime, dva od tri SDP-ova buduća ministra bez politike nemaju gotovo nikakvog radnog ni profesionalnog iskustva. Radi se o mlađim ljudima koji su većinu punoljetne dobi proveli pod okriljem svojih partija, bez rada u stvarnim oblastima.

Posebno čude biografije SDP-ovih ministara Damira Filipovića, Malika Garibije i Adnana Štete. Filipović i Garibija, osim što nemaju gotovo nikakvog iskustva struci i nauci, također nemaju nikakve veze ni sa sektorima u koje će biti postavljeni kao ministri.

Tako će Filipović koji je magistrirao pravo postati ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a Garibija koji je magistrirao političke nauke ministra rada i socijalne politike.

S druge strane, Adnan Šteta koji ima bogato menadžersko iskustvo u kompanijama holdinga Agrokor u novoj vladi se neće baviti pitanjima poslovanja, trgovine, privrede i poduzetništva nego će postat ministar saobraćaja

Mirvad Kurić, SBB-ov bivši i budući ministar kulture ima zaista bogatu biografiju. Radio se o jednom od najpoznatijih BH glumaca. Međutim, SBB je propustio navesti podatke iz glumačke karijere Mirvada Kurića tako da njegova biografija djeluje zaista siromašno iako u stvarnosti nije.

Ostali ministri barem imaju radnog iskustva i neke veze sa sektorima u koje su imenovani.

U nastavku donosimo biografije budućih ministara, ili barem ono što je od njih ostalo, kada se isključe politika (rad u strankama), političke funkcije (savjetnici ministara, šefovi kabineta) i domaće nevladine organizacije.

 

Demokratska fronta:

Amela Sofić – Kandidatkinja za ministricu zdravstva Kantona Sarajevo

Doc. dr. sci. med. Amela Sofić rođena je 1964. u Zenici.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine. Nakon diplomiranja zapošljava se u Školskom dispanzeru Doma zdravlja u Doboju gdje radi do 1992. godine. Specijalizirala je 2000. godine na Institutu za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Na Odjelu za UZ, CT I RTG Kantonalne Bolnice u Travniku radila je do 2004. kad prelazi na Institut za radiologiju KCUS-a na Odjel za probavnu dijagnostiku.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je magistrirala (2008.) i doktorirala (2012). Ostvarila je zavidnu akademsku i naučnu karijeru. Predaje na katedrama za radiologiju i nuklearnu medicinu medicinskih fakulteta na univerzitetima u Tuzli i Sarajevu. Autorica je 26 naučnih radova objavljenih u referentnim međunarodnim naučnim časopisima.

Aktivno govori njemački i engleski jezik.

Posjeduje certifikate iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i to: SHCE nivo I operativni menadžment i SHCE nivo II srednji menadžment, koje je stekla nakon završene profesionalne edukacije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Savez za bolju budućnost:

Ismir Jusko – Kandidat za ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Ismir Jusko rođen je 18. 1971. godine rođen u njemačkom gradu Züttlingenu.

Diplomirao je na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je postao zaposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u Specijalnoj jedinici policije, što je bio sve do 1996. godine.

Nakon toga, od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa tima za antiterorizam. Tokom tog vremena, proveo je pet mjeseci na edukacijama u SAD-u, u posebnim kampovima za antiterorizam, gdje je uspješno završio kurs za borbu protiv terorizma i rješavanje kriznih situacija.

Nakon provedenog vremena u Ambasadi SAD-a u Sarajevu, Jusko je od 2007. godine počeo obavljati dužnost potpredsjednika uprave i direktor Poslovne jedinice kompanije Sector Security u Sarajevu, što je ostao sve do 2010. godine.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja iz oblasti sigurnosti i sporta.

Član je Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.

Mirvad Kurić – Kandidat za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo

Prije svog ministarskog mandata, u septembru 2015. godine imenovan je za v.d umjetničkog direktora drame u Narodom pozorištu u Sarajevu.

Poznati je bosanskohercegovački glumac i prvak drame Narodnog pozorišta. Od 2001. godine, stalni je član ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Dobitnik velikog broja priznanja i nagrada za najboljeg glumca kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji.

Naša stranka:

Edin Forto – Kandidat za premijera Kantona Sarajevo

Edin Forto rođen je 1972. godine u Sarajevu. Bio je dugogodišnji direktor NEXE grupe, jedne od prestižnih kompanija iz građevinskog sektora u BiH. Prije toga je radio kao politički konsultant u New Yorku. Završio je Drugu gimnaziju u Sarajevu, a zatim University of North Carolina at Chapel Hill School of Journalism and Mass Communication, smjer Advertising, te Columbia University School of International and Public Affairs, smjer International Finance and Business.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Srđan Mandić – Kandidat za ministra komunalne privrede u Kantonu Sarajevo

Srđan Mandić rođen je 1972. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Drugu gimnaziju. Nakon rata upisuje Ekonomski fakultet u Sarajevu na kojem stiče i zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti marketinga. Završio je i General Management Program na prestižnoj školi za menadžment na Bledu. Dosadašnji radni vijek proveo je u kompanijama KLAS, SPRIND i OSLOBOĐENJE, obavljajući različite menadžerske funkcije sve do pozicije direktora preduzeća. Bio je pripadnik Armije BiH. Dobitnik je brojnih priznanja za rad u struci. Danas živi i radi u Sarajevu.

Lejla Brčić – Kandidatkinja za ministricu pravde u Kantonu Sarajevo

Lejla Brčić rođena je 1981. godine Tuzli. Diplomirala je 2005. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U trinaestogodišnjem aktivnom radnom iskustvu u struci pokazala je izuzetne rezultate i dokazala se kao vrhunska pravnica. Radila je kao pravnica u sektoru predškolskog obrazovanja, finansija (MF Prizma) i zdravstva (Zavod zdravstvenog osiguranja KS).

Lejla je udata i majka je jednog djeteta.

Narod i pravda:

Zineta Bogunić – Kandidatkinja za ministricu obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Zineta Bogunić rođena je 1956. godine u Šipovu.

Diplomirala je 1980. na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala je na upravljanju u obrazovanju, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine.

Najveći dio radnog vijeka provela je u prosvjeti. Najduže na poziciji direktorice Osnovne škole Čengić Vila I, od 1998. do 2015. godine. Boravila je u više studijskih posjeta u učestvovala na više stručnih konferencija. Edukatorica je za nastavnike i direktore škola. Koautorica je više knjiga: Pogledi, Škola u pokretu, Gender, perspektiva u nastavi; Financijski priručnik za direktore škola u BiH; Priručnik za direktore, itd.

Članica je Inicijativnog odbora za osnivanje Asocijacije direktora osnovnih i srednjih škola na nivou BiH (u organizaciji OSCE-a), zatim tima u izradi Analize nastavnih planova i programa za devetogodišnje obrazovanje te tima za izradu Strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2017-2022.

Rat je provela u Armiji RBiH kao analitičar u Službi vojne bezbjednosti. Ima čin natporučnice.

Udata je, majka dvoje djece i nana troje unučadi.

Admir Katica – Kandidat za ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Admir Katica rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka a magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Završio je i Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se u odnosima s javnošću i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Zadnji radni angažman imao je na poziciji šefa Kabineta Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Od 2004. do 2006. godine radio je kao glasnogovornik Državne agencije za istragu i zaštitu BiH. Šef odsjeka za odnose s javnošću MUP-a Zeničko-dobojskog kantona bio je od 2003. Do 2004. Gdje je, prije te dužnosti, obavljao posao inspektora kriminalističke policije.

Admir Katica oženjen je i otac je jednog djeteta.

Haris Bašić – Kandidat za ministra privrede u Kantonu Sarajevo

Haris Bašić rođen je 1974. godine u Sarajevu. Na Anglo-američkom univerzitetu u Pragu diplomirao je na poslovnoj ekonomiji. Titulu magistra stekao je iz upravljanja državom i humanitarnih poslova na zajedničkom master programu Univerziteta Sarajevo, “La Sapienza” Rim, Beograd.

Od 2015. do 2018. godine bio je ambassador BiH u Kraljevini Danskoj te nerezidentni ambassador BiH za Litvaniju I Latviju.

U Centru za međunarodni razvoj Univerziteta New York, USAID projekat podrške parlamentima u BiH  radio je kao ekspert u oblasti istraživanja i edukacije.

Predavač iz oblasti poslovne ekonomije bio je na brojnim međunarodnim univerzitetima.

Oženjen je i otac troje djece.

Amel Kovačević – Kandidat za ministra finansija u Vladi KS

Amel Kovačević rođen je 1972. godine.

Obrazovanje je stekao na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji gdje je 2000. godine stekao zvanje magistra ekonomije. U Sarajevu je 1991. godine završio Drugu gimnaziju, gdje je bio učenik generacije.

Ključne kompetencije su mu priprema ključnih politika i procedura u cilju izgradnje jakog korporativnog ugleda, rastuće baze klijenata, prepoznavanja poslovnih prilika, praćenja industrijskih trendova te donošenje poslovnih strategija kako bi se ostvario optimalan rast ključnih poslovnih parametara. Postiže izvanredne rezultate u rastu portfolija, prihoda i profitabilnosti poslovnog segmenta u svojoj odgovornosti. Uspješno redizajnira poslovne procese te kreira visoko motivirajuće radno okruženje u cilju unapređenja produktivnosti poslovnog segmenta. Ima dokazano iskustvo u definiranju i implementaciji dugoročnih strategija, vođenju mnogoljudnih timova u kompleksnom i promjenjivom okruženju.

Svoje kompetencije je dokazao u bankarskom sektoru, diplomatiji i akademskoj zajednici.

Zadnje radno iskustvo imao je kao direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom u Bosna Bank International. U istoj banci je od 2000. do 2003. godine bio vođa tima za BBI finansiranje. Nakon toga, do 2010. godine radio je kao direktor Bamcard DD Sarajevo, centra za procesiranje, clearing i poravnanje te preusmjeravanje transakcija za 10 komercijalnih banaka u BiH. U Orient Bank DOO Sarajevo radio je kao asistent direktora od 1998. do 2000. godine.

Što se tiče diplomatije, od 2010. do 2013. bio je ambasador Bosne i Hercegovine u NR Kini i Mongoliji. Bilateralna saradnja između BiH i NR Kine podignuta je do tada na najviši nivo s fokusom BiH na kinesku investicijsku mapu.

Na International University of Sarajevo radio je kao profesor na predmetima Managerial Mathematics, Marketing i Introduction to the Management. Bio je predavač i na The Noel Baker Center for Business and Management Studies, gdje je, također, obnašao i funkciju direktora.

Amel Kovačević otac je troje djece.

Socijal-demokratska partija

Damir Filipović – Kandidat za ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Damir Filipović rođen je 1986. godine u Sarajevu.

Filipović je trenutno uposlenik BH pošte u Odjeljenju za pravne, kadrovske i opće poslove.

Damir Filipović je bio uspješan sportista i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu gdje je osvojio brojna priznanja na međunarodnim takmičenjima.

Malik Garibija – Kandidat za ministra rada i socijalne politike Kantona Sarajevo

Malik Garibija rođen je 1989. godine u Sarajevu gdje i danas živi sa suprugom.

Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Tečno govori engleski jezik i poznaje osnove perzijskog.

Nakon završenog studija biva kratko angažovan u timu za organizaciju Sarajevo Business Foruma.

U Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu angažovan je na međunarodnom projektu BECAN – Balkanska epidemiološka studija o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Nakon toga na matičnom fakultetu počinje raditi kao istraživač u Centru za studije o izbjeglim i raseljenim osobama.

Ima iskustvo u oblasti PR-a, marketinga i menadžmenta kroz niz povremenih angažmana na različitim projektima za domaće firme i nevladine organizacije.

Adnan Šteta – Kandidat za ministra saobraćaja Kantona Sarajevo

Adnan Šteta rođen je 1980. godine u Mostaru.

Ekspert je iz oblasti ekonomije s velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta i prodaje. Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama kao što su McKinsey & Company i Horn & Company gdje je radio na projektu spajanja Konzuma i Mercatora nakon što je Agrokor preuzeo Mercator i implementaciji category managementa procesa u Bosni i Hercegovini.

Šteta je proveo jedanaest godina kao uposlenik Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove  direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH. Pored ovih pozicija, obavljao je i poslove direktora trading i category managementa kao i maloprodaje i marketinga u Konzumu.

Prije prelaska u Agrokorov koncern obavljao je poslove voditelja maloprodaje za bosanskohercegovačku kompaniju Drvopromet d.o.o. Sarajevo kao i za talijanski brend Pitarello.

Svoju radnu karijeru je započeo 1999. godine u italijanskoj Humanitarnoj organizaciji Luciano Lamma gdje je bio voditelj programa i projekata te organizacije kao što je održavanje kontakata sa svim domovima za nezbrinutu djecu u Bosni i Hercegovini.

Za vrijeme obavljanja ovih pozicija u realnom sektoru i humanitarnom radu Adnan Šteta je dobio nekoliko prestižnih nagrada kao što su najmenadžer jugoistočne Evrope i najmenadžer decenije u Bosni i Hercegovini, kao i priznanja za razvoj trgovine u Bosni i Hercegovini i priznanja za razvoj sporta, gdje je važno naglasiti da je svojevremeno bio član Upravnog odbora Fudbalskog kluba Velež.

Veliko iskustvo iz oblasti ekonomije je prepoznato i od strane mnogih organizacija te je često bio predavač na teme kriznog menadžmenta, političke ekonomije, razvoja maloprodajnog tržišta u Bosni i Hercegovini i regiji, razvoja proizvodnje zdrave hrane u Bosni i Hercegovini, kao i o stanju marketinga u Bosni i Hercegovini.

Foto: Zgrada vlade Kantona Sarajevo. Izvor: Faktor

Dodajte komentar

  Pretplati se  
Isključi obavijesti
Top