You are here
Home > Nauka > Doktori nauka ovde nisu poželjni

Doktori nauka ovde nisu poželjni

Samo mali broj mladih se odluči da posle završene srednje škole upiše fakultet. Još manji broj nakon završenih osnovnih akademskih studija završava i master studije. Samo nekolicina mladih upiše i završi doktorske studije.

Doktorske studije predstavljaju ozbiljnu i skupu investiciju. Samo za jednu godinu doktorskih studija potrebno je, u proseku, izdvojiti oko 4 000 KM. Dodajte tome minimum 3 godine koliko traju navedene studije i dobićete cifru od najmanje 12 000 KM. Mnogi doktoranti su u toku studija prinuđeni da prihvataju razne dodatne poslove, poput rada na trafikama ili kao noćni čuvari, kako bi obezbedili dodatna egzistencionalna sredstva. Pored toga, doktorske studije zahtevaju veliku posvećenost. Od doktorskog kandidata se očekuje da se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom, da izlaže na naučnim skupovima i objavljuje naučne radove. Sve to zahteva dosta vremena, kao i dosta odricanja. I nakon svega, završene doktorske studije ne samo da ne garantuju posao, one ne omogućavaju ni prednost prilikom zapošljavanja.

O tome se lično uverio dr Edin Veletovac iz Sarajeva. Veletovac je završio sve nivoe akademskog obrazovanja na odseku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gde je 2018. godine stekao zvanje doktora historijskih nauka. Pored toga, Veletovac je predsednik udruženja Bathinvs, koje okuplja doktorante društvenih nauka i bavi se proučavanjem ilirskog i antičkog nasleđa Bosne i Hercegovine, kao i autor više naučnih radova objavljenih u vodećim domaćim naučnim časopisima. Uporedo sa tim, Veletovac je volontirao u Muzeju Sarajeva godinu dana, a nakon toga, bio angažovan po ugovoru, sa platom od 350 KM, još oko godinu dana. Ipak, sve to nije bilo dovoljno da Edin Veletovac bude primljen na mesto kustosa u Muzeju Sarajeva. Direktor muzeja Mirsad Avdić i konkursna komisija su prednost pri zaposlenju dali osobama bez radnog iskustva u struci, bez položenog stručnog ispita u struci, bez iskustva u naučno-istraživačkom radu, i bez zvanja doktora historijskih nauka.

Ovu informaciju preneli su pojedini bosansko-hercegovački mediji i internet portali. Međutim, niko nije pokušao da analizira društvene posledice odluke konkursne komisije i direktora Muzeja Sarajeva u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Poruka koja je ovom prilikom poslata je veoma jasna. Za posao u kulturnim ustanovama, kao i u svim državnim ustanovama, nije potrebno iskustvo u struci i, još bitnije, nije ni malo bitno posedovanje zvanja doktora nauka. Način do koga se dolazi do posla je očigledno drugačiji. Pred trenutne studente osnovnih i master studija nameće se sledeće pitanje. Zašto uopšte utrošiti minimum 3 godine života i preko 12 000 KM za doktorske studije, ako sa tim zvanjem nećete imati prednost kod zapošljavanja? Po svemu sudeći, bolje je to vreme utrošiti u nekoj od mnogobrojnih političkih stranaka, lepiti stranačke plakate, kuvati kafe i slične poslove. Ili, možda još bolje, po završetku fakulteta napustiti državu.

Navedeni slučaj konkursa u Muzeju Sarajeva dobar je pokazatelj celokupne situacije sa muzejskim ustanovama širom Bosne i Hercegovine. U ustanovama koje treba da neguju sećanja na prošla vremena, približe ih običnim ljudima i predvode nova istraživanja zapošljavaju se osobe koje nisu dovoljno stručne za tako nešto. Zapošljavaju se geografi, pedagozi i psiholozi, dok profesionalni istoričari, arheolozi i istoričari umetnosti, u muzejima Bosne i Hercegovine predstavljaju retkost. Naročito je to izraženo u manje urbanim sredinama. Pored toga, većina lokalnih, zavičajnih muzeja za posetioce je otvorena svega 2-3 sati u toku radnog dana. Zaposleni u takvim ustanovama na poslu provode svega par sati dnevno. Umesto da budu nosioci kulturnih aktivnosti, muzeji Bosne i Hercegovine uglavnom predstavljaju nazadne ustanove za „uhljebljenje“ stranačkih kadrova i dece političkih funkcionera.

Na primeru Edina Veletovca vidimo da biti doktor nauka i istaknuti istraživač u Bosni i Hercegovini, osim lične sadisfakcije, ne donosti nikakvu materijalnu dobit, niti društveni status. Svakako da se ovakvim činom šalje jasna poruka svim visokoobrazovanim mladim osobama. U Bosni i Hercegovini za vas nema mesta.

 

Foto: Diplome Univerziteta u Sarajevu. Izvor: Avaz 

Autor: G.P.

Dodajte komentar

  Pretplati se  
Isključi obavijesti
Top